Leven x Campello, Campello x Brant, Brant x Eurico… lembre rivalidades da política do Vasco