IGN Psychonauts 2 recebe trailer no The Game Awards 2018

Psychonauts 2 recebe trailer no The Game Awards 2018

Rasputin!

Rasputin!